BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS a 2018/19 ÉVRE

Kedves Szülők!

A 2018-19-es gondozási évre a beiratkozás 2018. május 7-11-ig lesz.
Az új jelentkezési lap letölthető honlapunkról, vagy személyesen is kérhető bölcsődevezetőinktől. Aki már kért jelentkezési lapot, vagy régebben letöltötte honlapunkról, kérjük majd az új jelentkezési lapot is hozzák vissza hozzánk.
A jelentkezési lapokat ki kell töltetni a védőnőkkel is. A munkahelynek vagy azt kell igazolnia, hogy a szülők már munkában állnak, vagy mikortól szándékozzák ismét alkalmazni.
Kérjük a jelentkezési lap leadásához, hozzanak magukkal:
egy kisméretű borítékot, saját névre megcímezve,
a szülő és a gyermek lakcím kártyáját,
kitöltött jelentkezési lapot,
munkáltatói szándéknyilatkozatot, melyre nincs formanyomtatvány.
Szeretnénk felajánlani, hogy a jelentkezés előtt látogassák meg a kiválasztott bölcsődét és ott vezetőink szívesen válaszolnak felmerülő kérdéseikre. A nyugodt beszélgetés érdekében, jó ha előtte telefonon egyeztetnek időpontot, így elkerülhető lesz, hogy várakozniuk keljen.
A munkáltatói igazolásnak tartalmaznia kell:
- munkáltató adatai
- munkavállaló adatai
- mikortól foglalkoztatják
- munkaidő mértéke (napi, vagy heti, vagy havi)
- határozott, vagy határozatlan idejű a munkaszerződés
- milyen célból állították ki
- dátum, cégszerű aláírás

Szándéknyilatkozat esetén mindenképp meg kell jelölnie a cégnek a foglalkoztatás jövendő kezdeti időpontját.
Saját cégnél, saját vállalkozásnál vagy NAV igazolást kérjenek a szülők, vagy a könyvelőjük által adott igazolást..

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsődei felvételi kérelem benyújtása után az elbírálás szempontjai a következők:
gyvt.43§. 3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.

Üdvözlettel: Kása Imrén
intézményvezető