BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2020. május 4-8 között

Kedves Szülők

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es nevelési-gondozási évre a bölcsődei beiratkozás 2020. május 4-8. között lesz. Minden nap 8-16 óra között adhatják le jelentkezési lapjukat bölcsődéinkben, illetve ez idő alatt kérhetnek jelentkezési lapot is, ha azt nem töltötték le honlapunkról.
A beiratkozási előtti hetekben telefonon történt egyeztetés után lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintsenek tagintézményeink munkájába, megnézzék tárgyi feltételeinket és természetesen a felmerülő kérdéseikre is szívesen válaszolnak bölcsődevezetőink.

A személyes találkozás előtt megosztunk Önökkel néhány információt, melyek fontosak a bölcsődei beiratkozás előtt.
A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára.
Az 1997. évi XXXI. gyvt. tv. értelmében bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától 3 éves koráig, illetve a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a gyermek ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, melyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelésű gyermek pedig az ötödik életévét betöltötte.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a gyermeket:
- akinek a szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
- a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
- az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
- a védelembe vett gyermeket.

Kérjük Önöket, hogy a beiratkozáshoz hozzák magukkal:
- a kitöltött jelentkezési lapot, melyet a védőnővel is kitöltettek,
- a szülők és a gyermek lakcím kártyáját,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülők munkavállalási igazolást, (ha az édesanya még nem dolgozik akkor a munkáltató szándéknyilatkozatát arról, mikortól szándékozik visszaalkalmazni őt,
- egy saját névre megcímzett A6-os borítékot a (szülő saját nevével megcímezve, bélyeg nem kell rá).

Kérem további tájékoztatásért bátran forduljanak bölcsődevezetőinkhez.
Bölcsődéink elérhetőségét megtalálják honlapunkon.

Budapest, 2020. 03. 12.

Üdvözlettel Kása Imréné
intézményvezető