Játszócsoport működik a Törökméz Bölcsődében

MACKÓ KUCKÓ
JÁTSZÓCSOPORT

A játszócsoportunk a kisgyermekeknek és szüleiknek biztosít hasznos időtöltést, itt a szülők együttjátszhatnak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között. Célunk, hogy még jobban elmélyítse a szülő-gyerek kapcsolatot. A gyermekek kötetlen formában ismerkedhetnek a közösségi élettel, tapasztalatot szereznek a társkapcsolatok kialakításában, elsajátítják a közösségi élet szokásait, megismerik a társakkal való közös játék örömét elősegítve ezzel a szocializációs folyamatot. A kisgyermek a játék során kielégíti cselekvés és mozgás igényét, kifejezi érzelmeit, gazdagítja ismereteit. Megtanul figyelni, fejlődik képzelete, megismeri a nehézségek, akadályok leküzdésének örömét. Nálunk a szülők segítséget, és tanácsot is kaphatnak a gyermekneveléssel kapcsolatban, kicserélhetik egymással tapasztalataikat. A szabad játéklehetőséget változatos közös tevékenységgel színesítjük, melybe a gyerekek szüleikkel közösen bekapcsolódhatnak.

A következő programokat kínáljuk Önöknek:

ÜGYES KISKEZEK
Az alkotó tevékenységek során fejlesztjük a kreativitást, kézügyességet, a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, a figyelmet és a fantáziát. Ismerkedés a termésekkel, anyagokkal, festékekkel, gyurmával, a festék használatának különböző módjaival, a ragasztási technikákkal.

BRUMMOGÓ
Anyanyelvi, zenei nevelés. A felnőtt-gyerek kapcsolatban a meghittség, a bensőségesség forrása a közös könyvnézegetés, mesélés, mondókázás, dalolás. A mutogatós és ölbeli játékoknak figyelemfejlesztő, kontaktusteremtő hatásuk van, erősítik biztonságérzetüket, érzelmileg gazdagítanak. Fejlődik beszédük, emlékezetük, szókincsük gyarapodik. A gyermekek megismerkednek a korosztályuknak való hangszerekkel, melyeket ki is próbálhatnak. A kisgyermekeknek örömet okoz a közös éneklés, felébreszti és elmélyíti érzelmeiket, fejleszti ritmusérzéküket.

APRÓK TÁNCA
Már egész kiskorban megfigyelhető a zenéhez és a mozgáshoz való kötődés , hiszen a gyermekek azonnal egész testükkel reagálnak a zenére. A gyerekek tánc közben, a zenére történő önfeledt mozgáskor szabadnak érzik magukat, kiélik mozgás igényüket, testileg-lelkileg levezetik energiájukat. A közkedvelt gyermek- és népdalokra végzett együttmozgásnak felszabadító ereje van. Fejleszti a ritmusérzéket, a kreativitást, a figyelemösszpontosítást, mozgásuk összerendezettségét. Közben elsajátítják a dalok szövegét, kedvükre használhatják a hangot adó játékszereket.

MOCORGÓ
Mozogj, hogy ügyesedj és jobb legyen a közérzeted!
Mozgás közben a teljes gyermeki személyiség aktívvá válik. Fejlesztjük a mozgáskészséget, a motoroskészséget, a figyelmet, a mozgáskoordinációt. Az egészséges életmód része. A gyermekek a különböző mozgásfejlesztő eszközök használatával levezetik energiájukat. A mozgással kísért mondókákat, énekeket alkalmazzuk a kognitív fejlesztés részeként.