Felügyeleti csoport működik a Törökméz bölcsődében

TÖRÖKMÉZ - MACI
FELÜGYELETI CSOPORT

Bölcsődénk szolgáltatása a gyermekfelügyeleti csoport, ahova szeretettel várjuk a bölcsődés korú gyermekeket a hét bizonyos, de előre meghatározott napjain.
A kisgyermek feltétel nélküli elfogadásával, és szeretetével, fizikai és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével biztosítjuk harmonikus fejlődését.
„A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, de olyannak szeretik amilyen.”
/Hermann Alice/

Csoportunk derűs légkörű, tevékenységre motiváló környezetében a gyermek egyéni sajátosságainak, fejlettségének, igényeinek figyelembevételével segítjük a képességek kibontakozását, a készségek fejlesztését, a szocializációs és megismerési folyamatot, az aktivitást, kreativitást, önállóságot.
A barátságos, jól felszerelt csoportszobában a bölcsődés korosztály igényeinek megfelelő, változatos játékkészlet áll a gyermekek rendelkezésére.
A kisgyermek legfőbb tevékenysége a játék, amely egyben a megismerés, önkifejezés eszköze, a gyermeki öröm forrása. Játék során megtanul figyelni, fejlődik képzelete, gazdagítja ismereteit, kifejezi érzelmeit, kielégíti cselekvés és mozgás vágyát.
Az alkotó tevékenységek során - gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás, festés, nyomdázás, rajzolás- fejlesztjük a kézügyességet, szem-kéz koordinációt, finommotorikát, a figyelmet, fantáziát, észlelést, tapintást.
Az anyanyelvi, zenei nevelés a verbális fejlesztés része. A közös könyvnézegetés, mesélés, mondókázás, dalolás a felnőtt-gyermek kapcsolatban a meghittség, bensőségesség forrása. Segíti az érzelmi, emlékezet, beszéd fejlődést, szókincsük gyarapodását. A kisgyermekeknek örömet okoz a közös éneklés. Felébreszti és elmélyíti érzelmeiket, fejleszti ritmusérzéküket.
A gyermekek számára nagyon fontos a mozgás, hiszen közben a teljes gyermeki személyiség aktívvá válik. Fejlesztjük a mozgáskészséget, motoroskészséget, figyelmet, mozgáskoordinációt. A szobában alkalmazzuk a mozgással kísért mondókákat, énekeket. Az egészséges életmód részeként az időjárástól függően igyekszünk minél több időt tölteni a szabad levegőn, ahol a gyermekek a különböző mozgásfejlesztő eszközök használatával levezethetik energiájukat.
Arra törekszünk, hogy a gyermekeket a családokkal együttműködve neveljük, melynek feltétele a kölcsönös bizalom és őszinteség.
A családokkal való kapcsolat elmélyítését szolgálja a Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák-Apák napja, Gyermek nap közös megünneplése. Szervezünk szülő-csoportos beszélgetéseket, és szülőkkel közös kreatív délutánokat melyek a jeles ünnepekhez kapcsolódnak.