Híreink

HÍREINK

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS

a bölcsődei jelentkezésekről és a felvételi eljárásról

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi- szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A szülők felvételi kérelmüket az óvodai előjegyzések időpontjával megegyezően, a 2023/2024. gondozási évre 2023. április 28-tól május 5-ig tartó héten – www.magyarorszag.hu felületen, ügyfélkapun keresztül nyújthatják be a bölcsődékbe. Az a szülő, akinek nincs ügyfélkapuja, a tavalyi évhez hasonlóan a jelentkezési lap kitöltésével és az első helyen megjelölt bölcsőde e- mail címére történő megküldésével is jelentkezhet. A jelentkezési lap a letöltések menüpontban érhető el.

A felvételi kérelmet a bölcsőde vezetője elbírálja és döntést hoz a gyermek felvételéről vagy elutasításáról. A szülők a döntésről értesítést kapnak.
Az elutasító döntés tartalmazza az elutasítás tényét, indokát, az esetleges későbbi bölcsődei felvétel időpontját, a jogorvoslati lehetőséget. A jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő a közléstől, annak hiányában a tudomásra jutástól számított 8 nap.

Másodfokon a fenntartó dönt.
Bölcsődében a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig gondozható. Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre – és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja-, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék címei az Önkormányzat honlapján és (http://www.iikeruletibolcsik.hu) megtalálhatók.

Budapest, 2023. március

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

 

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság döntött a bölcsődék 2023.évi nyári zárva tartási rendjéről, mely szerint

Június 19 – július 21-ig       

Hűvösvölgyi Bölcsőde

Pasaréti Bölcsőde

Budagyöngye Bölcsőde tart zárva.

Nyitás első napja: július 24. (hétfő)                     

Július 24 – augusztus 25-ig

Varsányi Bölcsőde

Hidegkúti Bölcsőde

Törökméz Bölcsőde tart zárva

Nyitás első napja: augusztus 28. (hétfő)

Novákné Sárosi Andrea

intézményvezető                                                     

T Á J É K O Z T A T Ó

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Bölcsődében a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig gondozható. Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre –és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja-, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

A felvételi adatlaphoz csatolni kell:
– a felvételi lapon szerepel egy rész, melyet a védőnők töltenek ki. Jelen vírushelyzet miatt, ha a védőnőkkel nem tudnak személyesen találkozni, akkor ezt később is pótolhatják, illetve ha van rá lehetőségük e-mailen keresztül kérjenek a védőnőktől egy javaslatot a bölcsődei felvételhez,
– mindkét szülő munkáltatói igazolását, illetve ha az édesanya még gyesen, gyeden van, egy munkáltatói szándéknyilatkozatot arról mikortól alkalmazza őt vissza. Ha szülő egyéni vállalkozó, akkor, erről kérünk igazolást, melyet a szülőnek kell letöltenie az Egyéni vállalkozói nyilvántartásból.
– ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy HH határozata, vagy HHH határozata van,
– bírósági, gyámhivatali határozat,
– szakértői bizottsági véleményét, ha rendelkeznek ezzel,
– a gyermeket gondozó szülő nappali tagozatú felsőoktatási intézmény hallgatója (hallgatói jogviszonyról igazolás).

Bízunk benne, hogy a honlapunkon található anyagok segítségükre lesznek a bölcsődeválasztásban.
Szeretnénk, ha levelünk mindenképpen eljutna Önhöz, így kérjük ellenőrizze email fiókjának spam mappáját és adja hozzá e-mail címünket a címjegyzékéhez.

Üdvözlettel
Novákné Sárosi Andrea
intézményvezető

EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI ELÉRHETŐSÉGEK:

Egyesített vezető:
Novákné Sárosi Andrea
✉️ andrea.novak@iikeruletibolcsik.hu
📞 +36-1-201-1185, +36-20-218-3268

Szaktanácsadó:
Lőrinczné Katona Éva
✉️ lorincz.eva@iikeruletibolcsik.hu
📞 +36-1-201-1185, +36-20-415-4945

Gazdasági ügyintéző:
Varga Viktória Anett
varga.viktoriaanett@iikeruletibolcsik.hu
📞 +36-1-201-1185, +36-20-370-0929

Titkárnő:
Krizsma Gáborné
✉️ krizsma.henni@iikeruletibolcsik.hu
📞 +36-1-201-1185, +36-20-370-0929