GyIK

GYAKORI KÉRDÉSEK

Gyermekem egyéni fejlesztést igényel. Külön is tudnak vele foglalkozni?

A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését gyógypedagógiai szakemberek végzik a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat útmutatása alapján. Természetesen az egészséges gyermekek fejlődésére is nagy hangsúlyt fektetünk, velük elsősorban a “saját kisgyermeknevelőjük” foglalkozik. Ő az a személy, aki beszoktatta a gyermeket a bölcsődébe, aki nap, mint nap gondozza, eteti, pelenkázza, dajkálja, énekel neki, mondókázgat vele, megmutatja a különböző eszközök használatát. Figyeli a fejlődési ütemét, rendszeres feljegyzést készít arról. Ha eltérést (pozitív, negatív) tapasztal, annak megfelelően alakítja a fejlesztési programot.

Gyermekem még nem szobatiszta. Ez gondot jelent?

A bölcsődében nem elvárás a szobatisztaság, ugyanis ehhez bizonyos szellemi és fizikai érettségre van szükség. Ebben az életkorban a gyerekek figyelik nagyobb társaikat, igyekeznek utánozni őket, megpróbálkoznak felülni a WC-re. A kisgyermeknevelőnek “csak” annyi a dolga, hogy időnként felajánlja a gyerekeknek a lehetőséget és a segítséget. Sürgetni és főként elmarasztalni vagy megszidni soha nem szoktunk senkit sem. Nem tapasztaltuk még, hogy szándékosan vagy a bosszantásunkra pisilne vagy kakilna be valaki. Ha egy gyermek megérett már a szobatisztaságra, a siker neki is ugyanolyan öröm, mint a felnőttnek.

Gyermekem sajátos nevelési igényű. Melyik bölcsődét ajánlják?

Kérdésével forduljon bizalommal a kiválasztott bölcsőde vezetőjéhez, illetve az egyesített bölcsődék vezetőjéhez. A Budagyöngye Bölcsőde szakmai programjában azonban kiemelt helyet foglal el az eltérő fejlődés ütemű gyermekek gondozása és fejlesztése, ezért ha már tudják, hogy gyermeküknek szükségük van speciális ellátásra, akkor az a legjobb, ha ezt az intézményt keresik fel.

Hogyan segítjük a gyermekeket, hogy alkalmazkodjanak a közösségi szabályokhoz?

A gyermekeknek nincs még kialakult veszélyérzetük, ezért olyasmit is megtesznek, ami számukra kockázatos. Bölcsődénkben ezért megpróbáljuk a legkisebbre csökkenteni a veszélyforrásokat (pl. a konnektorokat védődugóval látjuk el, biztonsági zárakat szerelünk a kapukra), ilyen módon is kiküszöbölve a felesleges tiltásokat. Az együttélés szabályokkal jár, amelyeknek betartása kisgyermekkorban nem könnyű feladat, de mi tiltás helyett a kérést, meggyőzést, dicséretet helyezzük előtérbe. A “legszigorúbb büntetés” ami előfordulhat, a tevékenységtől való elvonás rövid időre. Ez idő alatt sem marad a gyermek játék nélkül, hanem másfajta foglalatosságot kínálunk számára. Ezt az úgynevezett büntetést is csak a legvégső esetben alkalmazzuk, ha a gyermek többszöri kérés ellenére a saját vagy társai testi épségét veszélyezteti. Azon igyekszünk, hogy a “ne csináld” és “nem szabad” kezdetű mondatokat felváltsa a “kérlek”, “azzal okoznál örömet”, “bízom benned” kifejezések. A testi fenyítést bölcsődénk falain belül és kívül is mélységesen elítéljük, ennek szellemében járunk el abban az esetben is, ha ilyesmit szülők részéről tapasztalunk.

Hogyan történik gyermekem beszoktatása? Részt vehetek-e benne én is?

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a bölcsődébe kerülést a gyermekek ne megrázkódtatásként éljék át. Ezért a szülővel együtt történő kéthetes beszoktatási időszak alatt fokozatosan ismerkedik meg a kisgyermeknevelő a gyermekkel, szokásaival, ill. a gyermek a kisgyermeknevelővel, ill. a társaival. Az első napokban fontos szerep jut a szülőknek, hiszen a családi környezetből nem könnyű kikerülni a gyermeknek, osztozkodni a játékeszközökön, a felnőtt szeretetén, gondoskodásán, de a szülőnek sem egyszerű feladat a gyermek mellett lenni, biztonságot nyújtani, és közben átvezetni, segítségére lenni abban, hogy egyedül is szívesen maradjon a bölcsődében, elfogadja új környezetét, a kisgyermeknevelőket, a gyermekeket. Ebben a megismerési folyamatban segít valamennyiünket a beszoktatási idő, ahol mindig figyelembe vesszük, a gyermekek alkalmazkodási képességét, megfigyeljük, hogyan tudják elfogadni az új környezetet, mennyire változik meg viselkedésük, és hogyan fogadják el hasonló korú társaik jelenlétét. Az elfogadás függvényében fokozatosan, egyre több időt tölt a gyermek a családtagja nélkül, és a kisgyermeknevelő fokozatosan lép be az ellátásába. Akár az anya, akár az apa, akár a nagyszülő kezdi a beszoktatást, fontos, hogy lehetőség szerint ugyanaz a személy legyen ott a gyermekkel mindvégig, mert a kisgyermeknevelővel való közös munka csak így lehet eredményes.

Hogyan vehetek részt gyermekem bölcsődei nevelésében?

Bölcsődéink nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szülőkkel együttműködve történjen a gyermekek nevelése. A naprakész tájékoztatáson túl szülőcsoport beszélgetések keretein belül megvitatunk olyan nevelési kérdéseket, amelyek a szülőket leginkább érdeklik és a gyerekek életkorára jellemző problémákról szólnak. Természetesen bármilyen kérdés merül fel a szülőkben, a kisgyermeknevelők és a bölcsődék vezetősége is rendelkezésükre áll.

Hány gyermek van egy csoportban?

A gyermekcsoportok kialakításánál figyelünk arra, hogy megfeleljünk a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet előírásának, mely meghatározza, hogy gyermekcsoportonként max. 12 fő, vehető fel, ha csoportban van 2 éven aluli gyermek, a 2 évesnél idősebb gyermekek csoportjába pedig max. 14 fő, integrált csoportban pedig max. 10 fő.

Ezen kívül a csoportok összeállításának egyik jelentős szempontja, hogy a fiúk és a lányok aránya egyensúlyban legyen, valamint minden korosztályból 3-4 gyermek legyen a csoportszobában, ezzel is segítve a társkapcsolat alakulását és a nyugodt, a korosztályokra jellemző játéktevékenységek alakulását.

Hány éves kortól adhatom gyermekem bölcsődébe?

A gyermekeket 20 hetes kortól 3 éves korig fogadjuk bölcsődéinkbe, valamint lehetőség van az értelmi és érzékszervi fogyatékos, ill. mozgássérült gyermekek ellátására is 6 éves korig.

Kik dolgoznak a bölcsődében?

Szükségesnek tartjuk, hogy az intézményeinket jól képzett vezetők irányítsák, akik a szakmai ismereteken kívül vezetői készségekkel is rendelkeznek, valamint nyitottak az új dolgok iránt. Vezetőink többsége főiskolai végzettséggel rendelkezik, melyet szociális vagy pedagógiai területen szereztek meg. A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek, tehát a kisgyermeknevelők is felsőfokú szakmai képzésben részesülnek. Ez a hivatás igen nagy felkészültséget kíván meg, mert a kisgyermeknevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet, dédelgetést igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A csecsemő- és gyermekgondozónői oklevél érettségi után szerezhető meg. Kisgyermeknevelőink a gondozási ismeretek mellett gyermeknevelési, fejlődés-lélektani, egészségügyi, zenei képzésben is részesülnek.

Meddig járhat gyermekem bölcsődébe?

A gyermek hároméves korát meghaladó gondozási év végéig, vagy ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Melyik bölcsődét válasszam / választhatom?

A bölcsődék nincsenek körzetesítve, így az anyukák, apukák szabadon választhatják ki a legszimpatikusabb intézményt. Fontos azonban, hogy a várólistára történő felvétel nem azonos a bölcsődei felvétellel, mivel a bölcsődében többszörös a túljelentkezés. Ahhoz hogy a gyermek a szeptemberben induló csoportokba felvételt nyerhessen, a szülőknek május első hetében ki kell tölteniük a hivatalos jelentkezési lapot.

Mennyire pótolhatja a kisgyermeknevelő a szülőt?

A kisgyermeknevelő nem pótolja, csak helyettesíti az anyát. Szereti a gyermeket, de nem az anya helyett, hanem az anya mellett. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, az önellátásban, és ha szükséges, vigasztal. Beszélget és játszik, ötleteket és magyarázatokat ad, kérdéseket tesz fel és kérdésekre válaszol, sok-sok dalt énekel, mondókát mond. A csoportban olyan szabályokat igyekszik kialakítani, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A szabályok kialakításában a gyermek viselkedésének pozitívumaira és belátására épít.

Mennyit alszanak a gyerekek napközben?

Aki naponta kétszer szeret aludni, azt kétszer fektetjük le. A nagyobbaknak már kevesebb az alvásigényük, ezért ők csak ebéd után alszanak. Aki nem tud elaludni, azt nem kényszerítjük, de pihennie mindenkinek kell.

Mi történik a családlátogatáson?

A beszoktatást megelőző napokban azért szeretnek a kisgyermeknevelők családlátogatásra menni, hogy otthoni környezetben találkozzanak először a kicsikkel és szüleikkel. Tapasztalataink szerint itt meghittebb környezetben nyílik lehetőség beszélni a család hagyományairól és magunkról. A szülő elmondhatja, mit és milyen módon evett eddig a gyermek, hogyan simogatta a mama elalvás előtt, milyen cumit, babát, macit vitt az ágyába magával, milyen jelét adja, ha szomjas, éhes vagy álmos. A kisgyermeknevelő elmondhatja, milyen értékei vannak a bölcsődének, milyen módon készülünk a gyermek fogadására, ill. hogyan éljük mindennapjainkat az intézményben. Ez a találkozás alapja lehet a későbbi partneri kapcsolat kialakulásának, hiszen tudjuk, hogy a szülő elfogadása nagyban megkönnyíti a gyermek beilleszkedését a közösségbe.

Mi történik, ha gyermekem megsérül a bölcsődében?

Kisebb sérülés (horzsolás stb.) esetén a kisgyermeknevelők ellátják a sebet. Nagyobb balesetek ritkán fordulnak elő. Ilyenkor azonnal értesítjük a szülőt, szaladunk a kórházba, és ha szükséges, mentőt hívunk.

Mi történik, ha gyermekem napközben rosszul lesz, megbetegszik?

A kicsik az otthoni védett környezetből kikerülve más baktérium flórával is találkoznak, ezért természetes folyamat, hogy amíg immunrendszerük nem erősödik meg, gyakrabban megbetegszenek. Ezek a betegségek többnyire enyhe lefolyású náthák, felső légúti hurutok, amelyek néhány nap alatt meggyógyulnak. Ezért kérjük a szülőket, hogy a többi gyermek érdekében a beteg kisgyermeküket otthon ápolják. A bölcsődébe csak egészséges, fertőző betegségben nem szenvedő gyermek járhat. Ha a gyermek a bölcsődében lázasodik be, akkor a szülőket azonnal értesítjük és a lehető legrövidebb időn belül a kicsiért kell jönni. A csoportban a lázcsillapításon kívül egyéb kezelésre nincs módunk. Mi a személyes higiénén túl, a játékok fertőtlenítésével, a levegő tisztításával, és a szabadban tartózkodással próbáljuk kiküszöbölni a betegségeket. A bölcsődét hetente egyszer látogatja orvos, aki nyomon követi a gyermekek fejlődését, felhívja a figyelmet az esetleges testi, ill. mentális elmaradásokra.

Mi történik, ha zárásig nem érek a gyermekemért a bölcsődébe?

Természetesen megvárjuk, ha tudunk egymással telefonon beszélni. Ugyanakkor a késés nemcsak nekünk, hanem a gyermekeknek is nagyon rossz. Abban az esetben, ha nincs információnk a szülő hollétéről, akkor “hivatalosan” a gyermekek átmeneti otthonába kell szállítanunk a kicsiket vagy a rendőrséget kell értesítenünk. Ehhez a megoldáshoz csak a legvégső esetben folyamodunk, ezért kérjük, ha késnek, azt mindig jelezzék a kisgyermeknevelőknek.

Mikor nyit, és mikor zár a bölcsőde?

Bölcsődéink 6-18 óráig tartanak nyitva. Nyáron általában 4-5 hét szünetet tartunk, télen a két ünnep között zárunk be.

Mikortól jegyeztethetem elő gyermekem a bölcsődébe?

A bölcsődékben egész évben folyamatosan van felvétel. Javasoljuk, hogy a szülők minél előbb írassák fel gyermeküket az ún. várólistára. A várólistára feliratkozni a szülők által kiválasztott bölcsődében lehet, de itt jelöljék meg azt is, hogy melyik intézménybe történő felvételt fogadják még el.

Milyen ünnepeket tartanak a bölcsődék?

A születésnapján minden gyermeket megköszöntünk. Megünnepeljük ezen túl még a Mikulást, a karácsonyt, a farsangot, a húsvétot, az Anyák napját, a gyereknapot, a bölcsődétől való búcsúzást.

Mit csinál a gyermekem egész nap a bölcsődében?

Főleg játszik. A bölcsődében minden csoport számára adott egy alapjáték készlet. Alapjátéknak mi a mesekönyveket, a labdákat, a gyűrögetésre, takargatásra alkalmas rongyokat, az építőkockákat, a babákat és a szerepjátékhoz szükséges kellékeket (főzés, vásárlás, fodrászkodás, orvososdi) nevezzük. Ebből van annyi és annyiféle, hogy minden gyermeknek jut a csoportban. Tehát, a nap minden szakában mindenkinek van játéka, amivel azt és úgy játszik, ahogy szeretne. A kisgyermeknevelők a játék “segítői”. Ha azt látják, hogy valaki unatkozik vagy nem találja fel magát vagy nem ismeri valamely játéktárgy használatát, akkor együtt játszanak vele. Gyakran leülnek a gyermekek közé, énekelnek, mondókáznak nekik, együtt építenek velük. A csoport összetételétől és kívánalmától függően ajánlanak gyurmát, festéket, rajzeszközt, ill. különféle kézügyesség fejlesztő játékokat. A gyermek választhat játszótársat, azzal és addig játszhat, ameddig akar, de nem szabad a társat bántani, mások játékát elvenni vagy tönkretenni.

Mit és hogyan esznek a gyermekek a bölcsődében?

A bölcsőde heti étrendjét élelmezésvezető állítja össze, figyelembe véve a korosztályi sajátosságokat, egyéni szükségleteket. Orvosi javaslatra külön tej, tojás, lisztmentes étrendet biztosítunk az arra érzékeny gyermekeknek. A bölcsőde étrendje az egészséges fejlődést szolgálja. Sok nyers gyümölcsöt, ízletes főzelékeket, megfelelő mennyiségű tejet, húst, tojást kínálunk. Az önálló étkezésre még nem érett gyermeket ölben etetjük. Azok ehetnek asztalnál, akik már biztosan ülnek, lábuk a kis ülőkéről leér a földre és így a kanál használatával próbálkozhatnak.

Naponta hány órát töltenek a szabadban a gyerekek?

Jó időben délelőtt és délután is a szabadban játszunk. Hidegben is levegőzünk – de csak délelőtt, és rövidebb ideig. Extrém (vihar, köd, eső) időjárás esetén a nagymozgásos játékot a szobában pótoljuk könnyed ugrálással, tornával. Az udvaron van homokozó, pancsoló, mászóka, bicikli, roller, labda, füves terület, ahol a kicsik szaladgálhatnak.

Rendkívüli esetben mikor szűnik meg a bölcsődei ellátás?

A törvény értelmében meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. A bölcsőde orvosa ilyenkor a szakvélemény kialakítása előtt más szakember (gyógypedagógus, pszichológus, kisgyermeknevelő, stb.) véleményét is kikéri.

Ruhát, pelenkát vigyek-e? Ha igen, milyet?

A gyerekek a bölcsődében a saját ruhájukban játszanak, illetve a saját pelenkájukat használják. Célszerű több váltóruhát hozni, mivel erre a korosztályra jellemző, hogy kisebb “balesetek” érik őket: leeszik magukat, átázik a pelenkájuk. Kényelmes ruhában mindenki jobban érzi magát. Fontos, hogy legyen megfelelő ruházat arra az esetre, ha az udvaron játszunk – akár a téli hidegben, akár a nyári kánikulában.

Szabad-e ételt, italt bevinni a bölcsődébe?

A gyerekek nálunk a korszerű táplálkozási elveknek megfelelően étkeznek, ami ellentmond a napközbeni rágcsálásnak. Kivételt csak a különleges esetek, az ünnepek képeznek (farsang, karácsony, születésnapok) – ilyenkor üdítőt, tortát, nassolni valót is lehet behozni.

Van elég játék a bölcsődében, vagy hozzak be a gyermekemnek?

Gazdag és változatos játékkészlettel rendelkezünk, de ha gyermeküknek van egy kedvenc vagy “vigasztaló, megnyugtató” tárgya, játéka, cumija, azt nemcsak “befogadjuk”, de határozottan kérjük, hogy naponta hozzák el magukkal a bölcsődébe.

EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI ELÉRHETŐSÉGEK:

Egyesített vezető:
Novákné Sárosi Andrea
✉️ andrea.novak@iikeruletibolcsik.hu
📞 +36-1-201-1185, +36-20-218-3268

Szaktanácsadó:
Lőrinczné Katona Éva
✉️ lorincz.eva@iikeruletibolcsik.hu
📞 +36-1-201-1185, +36-20-415-4945

Gazdasági ügyintéző:
Varga Viktória Anett
varga.viktoriaanett@iikeruletibolcsik.hu
📞 +36-1-201-1185, +36-20-370-0929

Titkárnő:
Krizsma Gáborné
✉️ krizsma.henni@iikeruletibolcsik.hu
📞 +36-1-201-1185, +36-20-370-0929